Thursday, 23 March 2023

กบง.นัดทวนราคาก๊าซหุงต้ม ลุ้นตรึงต่อทุเลาค่าครองชีพ

20 Oct 2022
15

นักข่าวกล่าวว่า สำหรับเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนการพลังงาน (กบง.) วันที่ 20 ต.ค.นี้ ที่ประชุมจะมีการทวนระบุราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี ) ภาคครัวเรือน ที่เดิม กบง.ได้ระบุกรรมวิธีการตรึงราคาไว้ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ส่งผลในวันที่ 1-31 ต.ค.นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชากร โดยกระทรวงพลังงาน จะมีการเสนอ 2 ทางเลือก คือการคงราคาเดิมถัดไปอีกในเดือน พฤศจิกายนนี้ เพื่อดูแนวทางราคาตลาดโลกหรือปรับขึ้น 1 บาทต่อ กิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน (1 พฤศจิกายน65-31 เดือนมกราคม66) ตามแนวทางเดิม เพื่อลดภาระการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน

กบง

ล่าสุดกองทุนน้ำมันได้ใช้เงินอุดหนุนราคาแอลพีจีอยู่ที่ 6.96 บาทต่อ กิโลกรัม

ส่งผลให้กองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีแอลพีจีติดลบ 42,564 ล้านบาท และที่ผ่านมา กบง.ได้พิจารณากรรมวิธีการปรับขึ้นราคา เพื่อลดภาระการอุดหนุน โดยการปรับขึ้น 1 บาทต่อ กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้ และต่อมาขยายมาตรการต่ออีก 3 เดือน ส่งผลระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม-30 เดือนกันยายน รวม 6 บาทต่อ กิโลกรัม และเดิมจะขยับต่ออีก 3 เดือนเป็น เดือน ต.ค.-ธันวาคม แต่ด้วยค่าครองชีพประชากรสูงขึ้น กบง.ก็เลยตรึงราคาในเดือน ต.ค.ไว้ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

สกนช

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักแผนการและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

กล่าวว่า การปรับขึ้นราคาแอลพีจีหรือไม่คงเป็นเรื่องที่ กบง.จะตัดสินใจ แต่หากปรับขึ้นจะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมัน แต่ กบง.ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ฐานะสุทธิกองทุนน้ำมันยังคงติดลบ 125,690 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 84,126 ล้านบาท บัญชีแอลพีจีติดลบ 42,564 ล้านบาท.